A mag népe

A mag népe – rövidített változat (rovás)

a mag nEpe (rqvidItett vAltozat)

A mag népe

a maGarok teljes tqrtEnetEt rovAssal is elbeSElQ 200 versSakos kqltemEN rqvidItett vAltozata, meL kqNv formAjAban jelent meg, CupAn IzelItQt ad az egESbQl. minden tudnivalO itt: a mag nEpe

tqrtEnt eGSer rEges-rEgen,
a SEp kArpAt-medencEben.
qreg isten Qsi fENe
SAllt SXzaNAnk SentELEbe.

SwlQfqldwnk, aNAnk mEhe,
mi vaGunk az Q mag nEpe.
ennek qrwl SIve naGon,
ezErt neve boldogaSSoD.

kEsQbb tqbben Utra keltek,
vArosokba Gwlekeztek.
eGnek kwlqnb volt varAZa,
az lett nimrOd kirALsAga.

Q nemzette hunort, magort,
maga utAn remENt haGott,
egES AZiAig mentek.
CalAdjaik nqvekedtek.

ott Swletett meg atilla,
hadvezErek legjobbika.
megindult a hunok hada,
hIvta Qket az Ohaza!

kwldetEsEt elvEgezte,
megfAradt a porhwveLe.
Caba volt, ki Qt kqvette,
nEpEt bajbOl kivezette.

Almos vezEr jqtt vilAgra,
Qt mindenki naGon vArta.
dqntqtt nEpe ErdekEben,
viSSatErnek tqbbsEgEben.

ArpAd lEpve a heLEbe,
honfoglalAst elrendelte,
nEpwnk haza megErkezett,
vErSerzQdEssel wnnepelt.

megSwletett maGarorSAg,
istvAnt meg is koronAztAk.
duna jegEn vAlaStottunk,
mATAs lett a jO kirALunk.

rAkOczi vitte a lAngot,
Eltetve a rEgi Almot,
kqlCei a himnuS aTja,
qnErzetwnk viSSaadta.

elhangzott a nemzeti dal,
fellAzadt a sok fiatal,
vilAgossA vAlt a heLzet:
maradt nekwnk a feSwlet.

hAborUkba kENSerwltwnk,
veSItettwnk, qSSetqrtwnk,
felSabdaltAk fqldi testwnk,
qrqk Qsi terwletwnk.

idQt Nert a munkAs eSme,
vqrqs terror jellemezte.
GXlt a harag, mint a lAva
kiment a nEp az utcAkra.

elArultAk hQseinket,
kivEgeztEk bqlCeinket,
uraltAk az Eletwnket,
megSoktuk a bqrtqnwnket.

beroZdAsodott a rendSer,
vAltozAst hozott a kENSer,
belEptwnk az uniOba,
befogadott eurOpa?

mikqzben a pEnzt hajSoljuk,
ne feledjwk el kik vaGunk!
merjwk magunk felfedezni,
mUltunk, jqvQnk viSSaDerni.

2020.04.11.

Ugyanez latin betűs magyarral: A mag népe (rövidített változat)

Print Friendly, PDF & Email

Kattintson egyet, hogy mennyire tetszett:

Kattintson a csillagokra!

Arány: 4.6 / 5. Értékelték: 22

Még nem szavazott senki 🙁 Legyen Ön az első 🙂

Köszönjük, hogy értékelte a bejegyzést!

Lentebb görgetve újabb olvasnivalókat talál!

A szerzõ köszöni, hogy olvasta szerzeményét! Ha tetszett, ossza meg másokkal és hívja meg ismerõseit, hogy legyenek õk is az oldal kedvelõi.

Figyelmébe ajánljuk: