1) Ezen felhasználói szerződés a www.veniam.hu webhely felhasználására vonatkozó feltételeket, adatvédelmi szabályokat, jogi nyilatkozatokat tartalmazza, amely az üzemeltető és szerzői tulajdonos (a továbbiakban webhelyként említendők) és a Felhasználó (az a személy, aki ezen a webhelyen látogatást tesz) között jön létre és azonnal hatályba lép a felhasználás megkezdésével.

2) A webhelyen található, szellemi termékeket és anyagokat, amelyeket eredetileg Varga János, írói nevén Veniam hozott létre, kizárólag az ő tulajdonát képzik, amelyről az idevonatkozó 1999.LXXVI. szerzői jogi törvény és annak módosításai rendelkeznek. Ezt tiszteletben tartva a webhely tiltja más Felhasználók számára az itt található szellemi termékeket sokszorosítani, újra előállítani, a nagy nyilvánosság előtt előadni, valamint közzétenni, továbbá más internetes oldalon, számítógépes hálózati rendszerekben való  bármilyen célú felhasználását.

3) A termékek tulajdonosa csak és kizárólag a személyes (nem kereskedelmi) célú letöltést, felhasználást, és tanulmányozást engedélyezi a Felhasználó számára. Egyéb esetekben kizárólag a szerző írásos, jogilag törvényszerű hozzájárulása, engedélye szükséges.

4) A Felhasználó saját akaratából, önként, ellenszolgáltatási és térítési igény nélkül vesz részt a webhelyen.

5) A webhely fenntartja a, változtatás, törlési jogát a tartalmat illetően.

6) A webhely törekszik mindenben a Felhasználó technikai kéréseinek eleget tenni, amennyiben ez módjában áll és nem ütközik törvénybe, valamint nem minősül rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek, továbbá megegyezik a szerzői tulajdonos szándékaival.

7) A szerzői tulajdonos szándéka a tág értelemben vett változatos és színvonalas irodalom ápolása, gyarapítása és fenntartása az ő egyéni, szubjektív megítélésén és látásmódján keresztül, amely meghatározó és irányadó a www.veniam.hu webhelyen.

8) A Felhasználó számára adott, megnyilvánulási és kapcsolat felvételi lehetőségeken keresztül, a felhasználóról megadott bármilyen adat és megnyilvánulás miatt és következtében semmilyen felelősség nem terheli a webhelyet, függetlenül attól, hogy azok hitelesek-e vagy sem, a Felhasználó nevében történt-e vagy sem. Ugyanis a webhely nem kezel, kér és tart meg semmilyen felhasználói adatokat, sem személyes sem pedig más típusúakat!

9) A Felhasználókat esetleges negatívan érintő nem szándékos, a webhely által előidézett hibák kijavítását az üzemeltetők önként vállalják, azonban kizár minden közvetlen, vagy közvetett kártérítési igényt.

10) Amennyiben a Felhasználó bárminemű kárt idéz elő a webhellyel szemben, akkor annak jogi következményei lehetnek, valamint a weboldal részéről kártérítési igény merül fel a károkozóval szemben!

11) A webhelyen csak is, a webhellyel előzetesen megkötött megegyezés után és alapján van lehetőség hirdetni vagy reklámozni a felhasználók számára.

12) A webhelyen előfordulhat más internetes oldalra, harmadik félhez való áttérési, csatlakozási lehetőség, mely után már a harmadik fél, oldalán olvasható, saját és rá vonatkozó, a harmadik fél weboldalán található felhasználói szabályok lesznek rá érvényesek, ezáltal az esetleges következmények nem a www.veniam.hu webhelyet terhelik. A Felhasználó ezeket a kapcsolódó oldalakat saját felelősségére veszi igénybe.

13) A webhelyen elhelyezett harmadik, kapcsolódó fél általi hirdetések és linkek tartalmáért a www.veniam.hu semmilyen felelősséget nem vállal, valamint kijelenti, hogy nem az üzemeltető véleményét tükrözik. A közzététel a gazdasági reklámtevékenységekről szóló 1997.évi LVIII. törvény rendelkezései szerint történik, és amennyiben a weboldal tudomására jut és bizonyítást nyer, hogy ez bármilyen jogot, jogszabályt sért, akkor azt haladéktalanul eltávolítja.

14) A Felhasználó a weboldal használatba vételével együtt elfogadja a www.veniam.huoldal Felhasználói Szerződését és jogi nyilatkozatát, valamint vállalja, hogy azokat a későbbiekben maradéktalanul betartja. Ezzel egyidejűleg Felhasználó lemond azon jogáról, hogy az elfogadott szerződést bármikor, bármilyen indokkal meg kívánja változtatni vagy visszavonni, függetlenül minden befolyásoló körülménytől.

15) Ezen weboldal felhasználói szerződése megfelel az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének. (GDPR)

16) A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

 

Keltezés: 2018.05.24.