Alternatíva Mozgalom

Alternatíva Mozgalom

Alternatíva Mozgalom

Bevezető:
Ne politizálj!
Többen tanácsolták már ezt nekem, csakhogy a látszat ellenére igazából sosem tettem ilyet és most sem fogok, ugyanis nem foglalok állást semmiben, hanem magát a rendszerszintű politikát kívánom hozzásegíteni a magam módján a megtisztuláshoz, megújuláshoz, hogy ezáltal helyreállhasson a valódi magyar egység és béke, amely az egyenes út a jobb jövőbe!

———————————————————————-

Az Alternatíva Mozgalom egy független, pártatlan, önálló, egyszemélyes civil kezdeményezés, amely alapjaiban más az összes eddig ismert ország megváltó megoldási javaslattól.

Az Alternatíva Mozgalom egy új irányt és egyben kiutat kíván mutatni az egész magyar nemzetet sújtó társadalmi megosztottságból és morális válságból, melyet a politikusok okoztak és egyúttal új, valódi lehetőséget teremt, hogy végre létrejöhessen a tiszta, egységes, békés, határokon átívelő, régi és új szabad Magyarország.

Alapító okirat!

2018.10.06-án a hazaszeretettől vezérelve és megelégelve a politikusok által előidézett, egymással szembeni belső és külső ellentéteket, az abból fakadó országon belüli fokozott feszültséget, haragot, melyek minden téren mérgezik és bomlasztják az egész magyar társadalmat, az emberek közötti kapcsolatokat, ezennel életre hívom, megalapítom az Alternatíva Mozgalmat. Írásban rögzítem az egyetlen célját, amely a rendszerszintű igazi megtisztulás, megújulás, s ezáltal a valódi rendszerváltás megvalósítása.

Az Alternatíva Mozgalom az egyenes út a jobb jövőbe, az erkölcsi megtisztulás, az egységes béke és a fejlődés felé.

Kijelentem, hogy a mozgalom léte, célja és a pontokba szedett akaratok nem sértik az ország érdekeit és szándékai szerint nem irányulnak a jelenlegi alaptörvények, az állam és az alkotmány ellen, hanem éppen ellenkezőleg. Azokat megújítani, helyreállítani és megerősíteni kívánja a teljes magyar nemzet és minden magyar ember érdekében!
Ehhez az alábbi intézkedések szükségesek:

1. Az országgyűlés azonnali feloszlatása!

2. A nép által kinevezett szakértői kormány megalakítása!

3. Új választások kiírása (ennek részletei lentebb olvashatóak) és az így megalakult új össznemzeti magyar parlament és kormány a következőkben felsorolt intézkedések meghozatalára legyen köteles!

4. A veszélyhelyzetek és minden megkülönböztetés, korlátozás, kényszerítés végleges eltörlése!

5. Az egymás elleni uszítás és félelemkeltés megszüntetése és tiltása!

6. A titkosított akták azonnali feloldása!

7. Szabad és független média megteremtése!

8. Az új Magyar Köztársaság kikiáltása!

9. A magyar alkotmány helyreállítása!

10. Az arányos közteherviselés bevezetése!
(A gazdagok többet, a szegények kevesebbet fizessenek mindenért.)

11. A mentelmi jog és a képviselőknek biztosított kiváltságok és költségtérítések eltörlése!

12. Valódi, igaz magyar oktatás megszervezése!

13. A trianoni béke nemzetközi felülvizsgálatának kezdeményezése!

14. Az országot és a magyar népet súlyosan érintő kérdésekben kötelező népszavazás elrendelése!

15. Az ország önellátásának megteremtése minden területen!

A 3. pontban említett kiírt választásokon alkalmazható új választási és szavazási rendszer szabályai legyenek a következők:

3.1. Az egyfordulós, az új parlamenti képviselőszámmal megegyező országon belül és kívül is lakosságszám szerint egyenlő egyéni választókörzetekre osztott nemzetgyűlési választás, a településenkénti önkormányzati-polgármesteri választás és a közvetlen Köztársasági elnök választás is egyszerre, egy időben történjen meg!

3.2. A választásokon kizárólag független, politikailag pártatlan jelöltek indulhassanak!

3.3. Minden jelöltnek csak a saját, egyéni politikai és szakmai programjával szabadjon indulnia, melyet írásban kell rögzítenie és közérthető módon közzé tenni, amit teljes büntetőjogi felelősséggel kell vállalnia!

3.4. A választási kampány időszakára jöjjenek létre külön erre a célra új, mindenki számára elérhető médiacsatornák és felületek, (televízió, rádió, internet, újság) továbbá legyenek helyi fórumok, ahol minden jelölt egyenlő arányban kapjon kizárólagos módot a bemutatkozásra és programjának folyamatos ismertetésére! Minden másféle kampánytevékenység legyen tilos! Ennek révén valóban teljesülnének a szavazók számára az egyenlő, teljes és normális tájékozódás feltételei és lehetőségei.

3.5. Legyen egy új, szigorú, pontos, egységes, modern szavazási mód a választásokon, amely biztosítja az összes leadott voks érvényességét, valódiságát és hitelességét.
Ennek érdekében lehetnének egyénre szabott elektronikus szavazókártyák.

3.6. A nem a mai Magyarország területén élő, magyar állampolgárok is csak a saját lakóhelyük szerinti választókörzetekben indulókra szavazhassanak, akik majd így méltóképpen képviselhetik az érdekeiket.

3.7. A mai Magyarország területén élő állampolgárok számára legyen kötelező a részvétel, de a szavazáskor a tartózkodó lehetőség is szerepeljen, amely ha végeredményben egyszerű többséget nyer, akkor meg kelljen ismételni a körzetben az adott választást!
Ez biztosítaná a jelöltekkel szembeni elégedetlenség kinyilvánításának módját.

3.8. Az első három helyet elnyerő jelöltek szereznek automatikusan mandátumot, kapnak bizalmat és megbízást a nemzet által az öt évre érvényes időszakban annak megfelelő arányban, amennyi százalékot elértek!
Ez biztosítaná, hogy a magyarság szinte teljes egésze minden szinten valóban képviselve legyen.

3.9. Az így megválasztott és megalakult új országgyűlés tagjai rövid időn belül kötelesek legyenek maguk közül kiválasztani a magyar kormány tagjait, beleértve az ország elnökét is, a már leírt választási mechanizmus szerint!

Az újonnan megalakult, egységes Magyar össznemzeti országgyűlés és kormány mindenkori megszabott feladata kell legyen, hogy megtalálja a közös hangot és a feladatokra, kihívásokra a legjobb megoldásokat. Továbbá helyreállítsa az országon belüli és kívüli nyugalmat, megteremtse és őrizze a békességet, folytassa az új helyes utat a szebb és boldogabb közös magyar jövőbe!

Ezennel társadalmi vitára bocsájtom az itt leírtakat, felajánlom megvalósításra és a részletek kidolgozására minden magyar ember számára!

„Bárcsak egyszer nem csak a külső, hanem a belső bomlasztó veszélyekkel szemben is képes lenne végre önmagáért összefogni a magyar nemzet, ha azt kívánja meg az idő és a történelem!”

2018.10.06.

Print Friendly, PDF & Email

Kattintson egyet, hogy mennyire tetszett:

Kattintson a csillagokra!

Arány: 4.9 / 5. Értékelték: 15

Még nem szavazott senki 🙁 Legyen Ön az első 🙂

Köszönjük, hogy értékelte a bejegyzést!

Lentebb görgetve újabb olvasnivalókat talál!

A szerzõ köszöni, hogy olvasta szerzeményét! Ha tetszett, ossza meg másokkal és hívja meg ismerõseit, hogy legyenek õk is az oldal kedvelõi.

Figyelmébe ajánljuk: