Haza

Elvették

Kategória: 
Elvették

 

Elvették az öntudatunk,
Ősi múltunk, igazságunk!
Letagadták, elhazudták
Az áruló paraziták!

Elvették a becsületünk,
Egyre mélyebbre süllyedtünk,
S íme, az eredménye,
Lettünk magunk ellensége!

Elvették az önérzetünk,
A jó magyar büszkeségünk!
Nemes lelkű bátorságunk,
Hogy egymásért mind kiálljunk!

Elvették az ügyességünk,
Önfenntartó képességünk!
Történelmi területünk,
Istenem, így mi lesz velünk?

 

2019.07.08.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Még nincs értékelve

Fáj nekem

Kategória: 
Fáj nekem

 

Fáj nekem e nemzet sorsa!
Önérzete eltaposva,
Szája pénzzel be van fogva,
Országaiban rabszolga!

Fáj nekem e nemzet sorsa!
Múltja meg lett hamisítva,
Árulások áldozata,
Teste széjjelmarcangolva!

Fáj nekem e nemzet sorsa!
Mikor megyünk Trianonba
Annyian, mint Csíksomlyóra!?
Bátorságunk, már csak monda?

Fáj nekem e nemzet sorsa,
Mely a múló idő foglya!
Attól tartok, nincs több módja,
Hogy hibáit helyrehozza!

 

2019.05.27.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (4 szavazat)

Nem tűrhetem

Kategória: 
Nem tűrhetem

 

Nem tűrhetem tétlen,
Hogy bántják a népem,
Jó emberek lakta,
Szelíd Felvidéken!

Nem tűrhetem szótlan,
Folyton azt remélve,
Béke száll magától,
A szép Felvidékre!

Nem tűrhetem gyáván,
Ízig-vérig sértve,
Kárhozottabb legyen,
Hazám Felvidéke!

Nem tűrhetjük tovább,
Magyarok-testvérek!
Jár minden szabadság,
Egész Felvidéknek!

 

2019.04.13.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

Csak azért is

Kategória: 
Csak azért is
A Szlovák parlament 2019.03.27-én, sajnos több magyar képviselő támogatásával, első körben elfogadta azt a szabadságjogot korlátozó törvényt, amely szigorú feltételhez köti a nem szlovák, más nemzetek himnuszainak nyilvános elhangzását, mely cselekedetet az ettől eltérő esetekben magas pénzbüntetéssel súlyt!
Ez a kifejezetten az ott élő, magas létszámú Magyar érzésű emberek, de közben szlovák adófizető állampolgárok, tehát saját lakosai ellen hozott nem barátságos és közben jó szomszédhoz sem illő intézkedés szülte meg az alábbi verset!

 

Csak azért is zengjen a szent Magyar ének!
Világszép Himnusza egy magasztos népnek!
Bárhol és bármikor teheti ezt joggal,
Kiváltképp ott, ahol örökké otthon van!

Mindegy mi az ára, ha kell, megfizetjük,
De az elnyomásnak DACból sem engedünk!
Elárulhat minket néhány honfitársunk,
Mi azután is csak emelt fővel járunk!

S ezt a nemzetet legyőzni nem lehet,
Mert összetartja a Nagyhazaszeretet!
Az Isten is óvja már több ezer éve,
Mely tény még dárdaként szúr sokaknak szívébe!

Csak azért is zengjen a szent Magyar dalunk!
Amiért szívesen élünk és meghalunk!
Legfőképp itt, ahol mi vagyunk ősrégen,
A gyönyörűséges Kárpát-medencében!

 

2019.04.05.

 

 

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 4.9 (12 szavazat)

A Föld szívében

Kategória: 
A Föld szívében

 

A magasló hegyek között,
Hol a Duna kanyarog,
Az időknek kezdetétől
Élnek-halnak magyarok.

Hűvös sziklák belsejében
Bűvös erők működnek,
Amiket az őseink, még
Manapság is őriznek!

Az őrt álló fák tövében
Régi titkok nyugszanak,
Arra várva, hogy egy napon
Értünk mind feltámadnak!

A dobogó kövek fölött,
A kerek Föld szívében
Van a világ reménye a
Szép Kárpát-medencében.

 

2019.04.02.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

Őseim szólnak

Kategória: 
Őseim szólnak
Ősköltészet
A magyar nyelv kialakulását (az ősmagyar kor kezdete) az i. e. 2. évezred végére teszik, amikor – a ma elfogadott tudományos elmélet szerint – nyelvünk különvált legközelebbi rokonaitól, az ugor nyelvektől. Az ómagyar nyelv kora a honfoglalással kezdődött. A 11. század előttről nincsenek fennmaradt írott emlékeink. Az ősi magyar rovásírás fennmaradt emlékei alapján azonban feltételezhető, hogy már a honfoglalás korában, sőt előtte is volt a magyarságnak írásbelisége, így talán irodalma is. Az ősmagyar és ómagyar kor költészetének kedvelt műfajait és költői eszközeit a magyar népköltészet fejlesztette tovább.”
Forrás: Wikipédia: Magyar irodalomtörténet (https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_irodalomt%C3%B6rt%C3%A9net)
Érdekes nem? Ha már tudományosan elfogadott, hogy Kr.e. 2. évezredben különvált önálló ősi nyelv volt a Magyar, akkor hogy lehet az, hogy a történelmünket csak a Honfoglalástól tanítják? Elgondolkodtató nem? Tényeket nem vesznek figyelembe! A már megállapított és elfogadott tényeinket!
Ha egy népnek önálló beszéd és írásnyelve, kultúrája, hitvilága, irodalma, szokásai vannak, akkor már TÖRTÉNELME is van!
Sőt azóta bizonyítottan még korábbról!
Remélem végre ezeket is és minden más, eddig kihagyott bizonyítékot figyelembe fog venni a 2019. január 1-én megalakult Magyarságkutató Intézet a munkája során, melynek következménye a teljes és rendes történelemoktatás bevezetése lesz!

 

Őseim szólnak a múltból,
Betűik visszavezetnek
Arra az útra, hol újból
Szavaim életre kelnek.

Érzem a vérem, hogy pezsdül,
Tábortűz melege lobban,
Távoli dob dala perdül,
Szemeim lecsukja lassan.

Látom a régiek arcát,
Bámulnak reám meredten,
Kezüket vállamra rakják,
Köszöntenek bűvkörükben.

Mágikus éneket hallok,
Alakok hozzá kísérnek,
Ismerős ütem és hangok,
Szellemet bennem idéznek.

Lelkem egy szunnyadó vulkán,
Kitörni kész az egekbe,
Szárnyalok paripám hátán,
Hazám a Föld édenkertje.

Eleim nyomában járok,
Szívemben ezer év dobban,
Végtelen szabaddá válok
Emberi jó mivoltomban.

Bölcsőm a szép anyanyelvem,
Benne az egész világ van,
Mindenre megtanít engem
Önmaga ős igazában.

Kárpátok védgyűrűjébe
Terelte Isten a népem,
Melynek a szent küldetése,
Maradjon tiszta hitében.

Halkul a delejes dallam,
Múlik a bölcsek éneke,
Szemfedőm kinyitom lassan,
Visszatérek a jelenbe.

Magyarok szóltak a múltból,
Betűik belém költöztek,
Nem csak egy álom volt újból,
Nyakamba talizmánt fűztek.

 

2019.03.14.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

A mi szégyenünk

Kategória: 
A mi szégyenünk
A pillanat, amikor erre volna szükség!

 

Mind ott kéne lennünk,
Velük együtt mennünk
Bátran az utcákra,
Adni a tudtára
Országnak, világnak,
Magyarok kiállnak
Mindenkor egységben,
Bárhol a szükségben!

Mind ott kéne lennünk,
Hangos szót emelnünk,
Fejet le nem szegve,
Himnuszt énekelve
Fogni a kezeket,
Harsogni verseket,
Békésen harcolni,
Végsőkig dacolni!

Mind ott kéne lennünk,
Zászlókat lengetnünk,
Semmit nem engedni
Megvonni, elvenni
Abból, mi megillet,
Valamennyiünket,
Kik ide születtünk,
Egy vér a nemzetünk!

Mind ott kéne lennünk,
Amit kell, megtennünk,
De mégsem cselekszünk,
Mert gyávákká lettünk,
Elkényelmesedtünk,
Se hitünk, se kedvünk,
Hogy ezért felkeljünk,
Ez a mi szégyenünk!

 

2018.11.15.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

Él egy nép

Kategória: 
Él egy nép
Ízig-vérig rokonai minden Magyarnak a világon!

 

Él egy nép e földtekén,
Hűs Kárpátok rejtekén,
Pont úgy, mint a mesékben,
Egy csodaszép vidéken.

Él egy nép e földrészen,
Trianoni békében
Őrzi még az ősi fényt,
Élteti a jó reményt.

Él egy nép egy országban,
Benne saját hazában,
Ezer éves Erdélyben,
Hű magyar a szívében.

Él egy nép e világon,
Szabadságuk nem álom!
Ameddig a Föld kerek,
Mindig lesznek Székelyek!

 

2018.11.13.

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

Nem tanultok

Kategória: 
Nem tanultok
Figyelem!!
Ez a vers nem bal és nem jobb oldali!
Ez a vers arról a szomorú tényről szól, hogy a magyar nép a látszat és a történelem könyvek állításaival ellentétben egy széthúzó nép és önös érdekei szerint könnyen megosztható és ami ennél is szomorúbb, szívesen áll kötélnek minden próbálkozásnak, lehetőségnek, provokációnak e téren!

 

Se múltból, se hibából
Nem tanultok magyarok!
Talán ez a legnagyobb
Ezeréves hibátok!

Egymás ellen lázadtok,
Vádoltok és támadtok,
Mindegy az, hogy hol álltok,
Gyötritek az országot!

Olyan, mint egy rossz átok,
Mit egymásnak átadtok!
Ahelyett, hogy látnátok,
Vakon végrehajtjátok.

Az egységet bontjátok,
Bajokba sodorjátok,
Érdekeket szolgáltok,
Tényleg ezt akarjátok?

Sajnálom a hazátok,
Amiért nem tudjátok,
Soha fel sem fogjátok,
Milyen kincs van nálatok!

Hiába szól hozzátok
Bárki, aki még látnok,
Már meg sem hallgatjátok,
Vagy inkább leszóljátok!

Ezer éves rossz átok.
Magatokat bántjátok,
Támadjátok, szidjátok,
Táborokra osztjátok!

Történelmi példátok
István király atyátok.
Nem tanultok magyarok!
Ez a legfőbb hibátok!

 

2018.09.15.

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 5 (1 szavazat)

Hazaszeretet

Kategória: 
Hazaszeretet

 

A gonosz uralja a földi világot,
S benne az összes emberi országot.
Közülük az egyik az én csodás hazám,
Nincs az a rossz, miért ezt rá ne mondanám.

Mert legyen bár testem a pokolban szolga,
Attól még szívemnek lehet szép otthona
A táj, ahol élek, hol őseim laktak,
Apáink, anyáink itt éltek és haltak!

Vállalták sorsukat, vitték a keresztet,
Tűrték a bajokat, sokat, ha azt kellett.
Húzták az igát és háborúkat vívtak,
Egyszerre nevettek, s egyszerre sírtak.

Szememben ők hősök, kik példát mutattak
Pusztán csak azzal, hogy helyükön maradtak
Ott, ahol voltak és mind máig még vannak,
Bármi is történjék, sírig kitartanak!

Visszük a hátunkon nemzetünk terheit,
Tudjuk jól, rajtunk más biztosan nem segít.
Ilyen az igazi hű hazaszeretet!
Másképpen meghalni magyarként nem lehet!

 

2018.08.02.

 

 

Értékelje a verset, hogy mennyire tetszett: 
Átlag: 4.4 (4 szavazat)

Oldalak