Szavazás

Hogyan értesültél erről az oldalról?

Kedvelőink

Banneradatok

Felhasználói szerződés

1) Ezen felhasználói szerződés a www.veniam.hu webhely felhasználására vonatkozó feltételeket, adatvédelmi szabályokat, jogi nyilatkozatokat tartalmazza, amely az üzemeltető és szerzői tulajdonos (a továbbiakban webhelyként említendők) és a Felhasználó ( az a személy aki ezen a webhelyen látogatást tesz) között jön létre és azonnal hatályba lép a felhasználás megkezdésével.

2) A webhelyen található, szellemi termékeket és anyagokat, amelyeket eredetileg Varga János, írói nevén Veniam hozott létre, kizárólag az ő tulajdonát képzik, amelyről az idevonatkozó 1999.LXXVI. szerzői jogi törvény és annak módosításai rendelkeznek.
Ezt tiszteletben tartva a webhely tiltja más Felhasználók számára az itt található szellemi
termékek sokszorosítását, újra előállítását, a nagy nyilvánosság előtti előadását, valamint
közzétevését, továbbá más internetes oldalakon, számítógépes hálózati rendszereken való
bármilyen célú felhasználását.

3) A termékek tulajdonosa csak és kizárólag a személyes (nem kereskedelmi) célú letöltést, felhasználást, és tanulmányozást engedélyezi a Felhasználó számára. Egyéb esetekben kizárólag a szerző írásos, jogilag törvényszerű hozzájárulása, engedélye szükséges.

4) A Felhasználótól származó nyilvános megnyilvánulás lehetősége a szólásszabadság alkotmányos jog szellemében és az 1986.évi II. törvény alapján a nyilvános közlésre érvényes jogszabályok szerint és annak keretein belül ezen a webhelyen engedélyezett. Azon túl minden típusú felelősség és jogi következmény az azt létrehozó Felhasználót illeti.

5) A Felhasználó saját akaratából, önként, ellenszolgáltatási- és térítési igény nélkül vesz részt a webhelyen.

6) A webhely fenntartja a korlátozás, változtatás, törlési jogát a felhasználóval szemben, s bármely, az őt érintő és a webhelyhez kapcsolódó tevékenységében, részvételében akár előzetes bejelentés, tájékoztatás, vagy indoklás nélkül.

7) A webhely törekszik mindenben a Felhasználó technikai kéréseinek eleget tenni, amennyiben ez módjában áll és nem ütközik törvénybe, valamint nem minősül rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek, továbbá megegyezik a szerzői tulajdonos szándékaival.

8) A szerzői tulajdonos, Veniam szándéka a tág értelemben vett színvonalas irodalom ápolása, gyarapítása és fenntartása az ő egyéni, szubjektív megítélésén és látásmódján keresztül, amely meghatározó és irányadó a www.veniam.hu webhelyen.

9) Amennyiben a Felhasználó személyes adatot, információt, vagy erre utaló adatot közöl magáról, azzal hozzájárul és elfogadja, hogy a webhely üzemeltetője azt, a személyes adatok zárt kezeléséről és tárolásáról szóló törvények és jogszabályok szerint a 2011. évi CXII törvény alapján kezeli és tárolja, azonban nem garantálja azok teljes biztonságát.
A webhely vállalja, hogy a Felhasználó által megadott adatokat harmadik félnek
szándékosan, semmilyen céllal nem adja át, nem teszi elérhetővé a Felhasználó
engedélye nélkül. Hivatalos megkeresés esetén azonban a törvény betartása mellett az
adatok kiadásra kerülhetnek a hatóság részére!

10) A Felhasználónak jogában áll törölni a megadott adatait, viszont ez nem érinti a feltöltött tartalmakat, hozzászólásokat.

11) A megadott adatok vizsgálata nem tartozik a webhely tulajdonosának feladatai közé, azok valósságát nem vitatja.

12) A Felhasználó által bármilyen megadott adat és megnyilvánulás után az esetleges következményekért semmilyen felelősség nem terheli a webhelyet, függetlenül attól, hogy azok hitelesek-e vagy sem, a Felhasználó nevében történt-e vagy sem, illetve hogy zártan vagy nyilvánosan kerültek-e megadásra.

13) A Felhasználók által nyilvánosan feltöltött tartalmat a weboldal nem ellenőrzi, így nem terheli felelősség, ha az bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, a szerzői jogokat, vagy pedig személyiségi visszaélésnek minősül.
Amennyiben azonban a weboldal tudomására jut a fent jelölt sértés, akkor az információt eltávolítja, és a weboldalnak okozott kár megtérítését a Felhasználótól a webhely jogi úton követeli meg.

14) A Felhasználókat esetleges negatívan érintő nem szándékos, a webhely által előidézett hibák kijavítását az üzemeltetők önként vállalják, azonban kizár minden közvetlen, vagy közvetett kártérítési igényt.

15) Amennyiben a Felhasználó bárminemű kárt idéz elő a webhellyel szemben, akkor annak jogi következményei lehetnek, valamint a weboldal részéről kártérítési igény merül fel a károkozóval szemben!

16) A webhely előzetes engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi és reklámcélú tartalom feltöltése, illetve az öncélú oldalak terjesztése!

17) A webhelyen előfordulhat más internetes oldalra való csatlakozási lehetőség, harmadik fél által megjelenített hirdetés, amely a Felhasználó saját felelősségére vehető igénybe. A harmadik weboldalon az oda vonatkozó szabályok vannak érvényben, ezáltal a következmények nem a www.veniam.hu webhelyet terhelik.

18) A webhelyen elhelyezett hirdetések és linkek tartalmáért a www.veniam.hu semmilyen felelősséget nem vállal, valamint kijelenti, hogy nem az üzemeltető véleményét tükrözik.
A közzététel a gazdasági reklámtevékenységekről szóló 1997.évi LVIII. törvény rendelkezései szerint történik, és amennyiben a weboldal tudomására jut, hogy ez bármilyen jogot, jogszabályt sért, akkor azt haladéktalanul eltávolítja.

19) Az esetleges hibák elhárítása érdekében a weboldal tájékoztatási és minőségjavítási céllal statisztikai célú adatgyűjtést végezhet a Felhasználó aktivitásáról a www.veniam.hu oldalon. Ezen adatgyűjtésre a zártan kezelt adatokat nem használhatja fel.

20) A Felhasználó a weboldal használatba vételével együtt elfogadja a www.veniam.hu oldal Felhasználói Szerződését, adatvédelmi szabályzatát és jogi nyilatkozatát, valamint vállalja, hogy azokat a későbbiekben maradéktalanul betartja. Ezzel egyidejűleg a Felhasználó lemond azon jogáról, hogy az elfogadott szerződést bármikor, bármilyen indokkal meg kívánja változtatni vagy visszavonni, függetlenül minden befolyásoló körülménytől.

21) A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

Keltezés: 2012.10.01.